Informacja o RODO

Informujemy, że przesłanie abstraktu i zgłoszenia na konferencję pt. „Metodologia Badań Statystycznych” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO

Ponadto informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego mający siedzibę w Warszawie (00-925 Warszawa) przy Alei Niepodległości 208
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodgus@stat.gov.pl.
  • III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania związanego organizacją i rejestracją na konferencję pt. „Metodologia Badań Statystycznych”.
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
  3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • VII. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać informację o wycofaniu zgody na adres: MDS@stat.gov.pl.
  • VIII. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przyjęcia abstraktu i dokonania rejestracji udziału w konferencji „Metodologia Badań Statystycznych”.